Thăm Văn Miếu

Thăm Văn Miếu
Về Văn Miếu một sáng mùa hè
Bóng mát cay xanh rộn tiếng ve
Cố lắng lời vang bao cụ giảng
Nhìn bia đá lớn các ông nghè
Nơi đây đã tạo nhiều anh kiệt
Gác miếu thơ bình sỹ tử nghe
Sáng mãi ngàn năm trường Quốc Học
Linh thiêng khí tiết tỏa sơn khê
24/06/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014270269310

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan