Một anh người Ấn Độ qua Hoa Kỳ du học Cha mẹ ảnh ở Ấn kinh doanh phòng trọ khách sạn có lẽ giống min

Một anh người Ấn Độ ??, qua Hoa Kỳ ?? du học. Cha mẹ ảnh ở Ấn kinh doanh phòng trọ, khách sạn có lẽ giống mini hotel ở Sài Gòn.
Ảnh nối dài hoạt động kinh doanh của gia đình bằng việc săn thuê/mua nhà trọ (motel, hostel, hotel...) cũ, sửa/xây mới rồi khai thác/bán...
Quy mô thì từ nhỏ -> to, từ thuê -> mua, sửa -> xây.
Đến giờ công ty gia đình ảnh làm được 52 dự án như vậy ở Mỹ.
Giờ ảnh qua Việt Nam ?? chào bán các gói tổng cộng 6 triệu USD của một dự án khách sạn 48 triệu USD, ngân hàng cho vay 36 triệu, công ty gia đình ảnh góp 6 triệu.
Khi qua Mỹ học, nếu chịu khó quan sát, học hỏi thì có nhiều cách để làm việc hữu ích, phải không bạn già?
13/08/2019
1 bình luận:
Hằng Thúy Thẩm
13-08-2019, 05:08:06
Quá giỏi

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *