Lam Kinh, Một vùng đất đẹp rợp cây xanh, Ấp ủ thời xưa bậc đại danh, Sớm được gươm thiêng lo việc nư

Lam Kinh
Một vùng đất đẹp rợp cây xanh
Ấp ủ thời xưa bậc đại danh
Sớm được gươm thiêng lo việc nước
Ngày mong mộ tướng dũng trung thành
Gian nan quét giặc minh xâm lược
Vũng chải xây nền Đại Việt nhanh
Nhân sỹ cùng người dân áo vải
Ghi thêm lịch sử một thời oanh.
25/06/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014270269310

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan