Cô bạn tôi, Em đi lúc tuổi bắt đầu xuân, Cuộc chiến gian nan chẳng nghỉ chân, Nhiệm vụ trên giao lo

Cô bạn tôi
Em đi lúc tuổi bắt đầu xuân
Cuộc chiến gian nan chẳng nghỉ chân
Nhiệm vụ trên giao lo hết thảy
Việc nhà mẹ bảo liệu xoay vần
Cần cù sớm tối quen sương giá
Cặm cụi chiều hôm sạm tấm thân
Bố mẹ, chồng con, chu cấp đủ
Nên đời sống khá khỏi phân vân.
26/06/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014270269310

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan