chiến tranh đã đi qua từ lâu , tất cả rồi cũng lùi xa đi vào quên lãng

chiến tranh đã đi qua từ lâu , tất cả rồi cũng lùi xa đi vào quên lãng . nhưng với những câu chuyện chiến tranh vẫn còn theo mãi với thời gian .
NGÀY TRÒN TUỔI LÍNH
17/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/syhoa.nguyen.7330

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *