25 năm hình thành và phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam như thế nào

25 năm hình thành và phát triển của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam như thế nào? Mời cả nhà cùng xem một bộ phim "nghệ thuật" ^^ CHỈ CÓ THỂ LÀ DOANH NHÂN TRẺ VIỆT NAM!!!"DOANH NHÂN TRẺ - 25 NĂM CÙNG KHÁT VỌNG VIỆT NAM"1. KHÁT VỌNG KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ: “Trong bối cảnh kinh tế xã hội những năm 90, khi mà chỗ đứng của thương nhân vẫn còn chưa được coi trọng. Chúng tôi những daonh nhân trẻ mang trong mình khát vọng thay đổi vị thế của Doanh nhân, từ Sĩ - Nông - Công - Thương là đứng chót khẳng định sự đóng góp cho nền kinh tế đất nước, cùng nhau kiến tạo giá trị và nâng tầm vị thế.”2. KHÁT VỌNG XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG: “Khi chúng tôi - những DNT nói riêng và Hội DNT nói chung đã từng bước nâng tầm vị thế Doanh Nhân trong xã hội, chúng tôi hiểu rằng để phát triển mạnh mẽ hơn nữa thì cộng đồng Doanh nhân phải mạnh nghĩa là từng cá nhân phải mạnh.”3. KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM THẾ GIỚI“Kinh tế mở cửa, thương hiệu Việt, doanh nhân Việt đứng trước thách thức của thời kì HỘI NHẬP - KHÁT VỌNG CỦA CHÚNG TÔI CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN TRẺ TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP LÀ MANG THƯƠNG HIỆU VIỆT VƯƠN TẦM THẾ GIỚI “4. KHÁT VỌNG KỶ NGUYÊN SỐ“Kinh tế xã hội toàn cầu trong đó có Việt Nam đang bước vào cuộc cách mạng 4.0, đó là cơ hội lịch sử để kinh tế Việt Nam đi nhanh đến giấc mơ phồn vinh, thịnh vượng. Nhưng có lên kịp con tàu 4.0 hay không, câu hỏi này dành cho các doanh nhân trong đó có cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam. Và các thế hệ Doanh Nhân trẻ Việt Nam mang trọng trách này đặt lên vai thế hệ mới, kỉ nguyên mới - Kỉ nguyên công nghệ.Niềm tin ấy đặt vào các bạn Doanh nhân trẻ ngày hôm nay.”
14/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Xem thêm các bài liên quan