Bài viết 10/2016

Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc

Tôi phải có trách nhiệm bám trụ sân khấu của mình. Ý hướng của tôi và công ty là đưa nguyên một vở kịch của Idecaf lưu diễn. Xem chi tiết

27/10/2016 Gửi nhận xét

Cuộc đấu tranh của thợ Ba Son năm 1925

Đúng 5 giờ chiều ngày 4.8.1925, hơn 1.300 công nhân nhất loạt đóng máy, nghỉ làm việc để đi lãnh lương. Giám đốc hỏi lý do, đại diện của công nhân nêu nguyện vọng xin giữ theo lệ cũ. Xem chi tiết

17/10/2016 Gửi nhận xét

Khi của quý thành của nợ

Nguyên tắc làm dương vật là lấy da  bụng cuộn lại thành  vật giống  cái quai va li rồi lấy sụng xương độn vào. Cái “quai va li” phải có độ to, ở giữa phải có cái nòng, cũng bằng da, để tiểu tiện và được trồng vào vị... Xem chi tiết

05/10/2016 Gửi nhận xét