Bài viết 04/2016

Được lập chương trình để giết người – Phần 1

Vi chip cũng có thể trở thành dạng thẻ tín dụng hay ID an toàn. Xa hơn nữa, VeriChip được ứng dụng cho con người vì mục đích an ninh. Ở Mexico, chỉ có quan chức chính phủ cấy VeriChip mới có thể tiếp cận Trung tâm thông tin chống tội phạm liên bang Xem chi tiết

27/04/2016 Gửi nhận xét

Năm 2006 “Phấn khởi, tự hào!” - Phần 2

Ngành du lịch cũng bắc cầu rất thành công. Điển hình là thành phố Nha Trang: Ngày 16.12, đón du khách thứ 1 triệu. Thể thao Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm lối đi. Xem chi tiết

25/04/2016 Gửi nhận xét

Năm 2006 “Phấn khởi, tự hào!” - Phần 1

Sau Đại hội Đảng, bộ máy hành pháp đã được kiện toàn nhanh chóng. Lần đầu tiên chúng ta ghi nhận nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp đã tự nguyện nhường vị trí (dẫu chưa hết nhiệm kỳ) cho những người mới. Xem chi tiết

22/04/2016 Gửi nhận xét

Có một nhà thơ thôn Vỹ…

Nhà thơ “quý tộc mà dân dã” Ưng Bình, một quốc lão đại thần, vương tôn triều Nguyễn/ Là cháu nội của vị hoàng tử thứ mười một, con vua Minh Mạng – nhà thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, một bạn thơ thân thiết của Chu Thần Cao Bá... Xem chi tiết

20/04/2016 Gửi nhận xét