Năm 2006 “Phấn khởi, tự hào!” - Phần 1

Sau Đại hội Đảng, bộ máy hành pháp đã được kiện toàn nhanh chóng. Lần đầu tiên chúng ta ghi nhận nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp đã tự nguyện nhường vị trí (dẫu chưa hết nhiệm kỳ) cho những người mới. Xem chi tiết

22/04/2016 Gửi nhận xét

Có một nhà thơ thôn Vỹ…

Nhà thơ “quý tộc mà dân dã” Ưng Bình, một quốc lão đại thần, vương tôn triều Nguyễn/ Là cháu nội của vị hoàng tử thứ mười một, con vua Minh Mạng – nhà thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, một bạn thơ thân thiết của Chu Thần Cao Bá... Xem chi tiết

20/04/2016 Gửi nhận xét